Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014 mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô là đề thi được chọn lọc khá kĩ. Hi vọng, thông qua việc giải trực tiếp trên các đề thi, các bạn học sinh được làm quen với cấu trúc đề thi, được ôn tập và áp dụng kiến thức đã học vào từng bài tập, câu hỏi và nâng cao khả năng giải đề thi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The dimensions of a rectangular poster board are shown above. Which rectangle can be dilated to fit the exact dimensions of this poster board?
A. B.
C. D.
E. None of them

2. What is the equation of the line that passes through the point (9, 2) and has a y-intercept of (0, 5)?
A. y = (1/3)x + 5
B. y = 2x + 5
C. y = -(1/3)x + 5
D. y = 5x + 9
E. y = 3x + 9

3. Jeri can row a boat at a speed of 8 miles per hour with the current. The number of miles, m, she rows with the current in h hours can be represented by the function m = 8h. Which of the following represents the dependent quantity in this function?
A. The weight of Jeri’s boat
B. The speed of the current
C. The amount of time Jeri rows
D. The number of miles Jeri rows
E. None of them

4. The two rectangles shown above are similar. The ratio of the length of the larger rectangle to the length of the smaller rectangle is 3:1. Which of the following statements is true?
A. The area of the smaller rectangle is 1/4 the area of the larger rectangle.
B. The area of the larger rectangle is 3 times the area of the smaller rectangle.
C. The perimeter of the larger rectangle is 6 times the perimeter of the smaller rectangle.
D. The perimeter of the larger rectangle is 9 times the perimeter of the smaller rectangle.
E. The perimeter of the smaller rectangle is 1/3 the perimeter of the larger rectangle.

5. Jason had $87 in his savings account. He then worked for 2 weeks, earning $5.75 per hour, and deposited all the money he earned into his savings account. The account then had a balance of $271. Which method can be used to find the number of hours Jason worked?
A. Subtract 87 from 271 and then divide the difference by 5.75
B. Subtract 87 from 271 and then multiply the difference by 5.75
C. Add 87 to 271 and then divide the sum by 5.75
D. Add 87 to 271 and then multiply the sum by 5.75
E. None of them

6. The tables below show the amount of data in kilobytes that was downloaded by a computer over time. Which of the following tables best represents a linear function?
A. B.
C. D.
E. None of them

7. ΔLPT is an obtuse scalene triangle. If ∠P is the obtuse angle in ΔLPT, which of the following is not a valid conclusion?
A. m∠L + m∠T < m∠P
B. m∠P + m∠T < 90°
C. m∠L + m∠T < 90°
D. m∠L + m∠P + m∠T = 180°
E. None of the 

8. The graph of f (x) = x2 + x − 6 is shown above. Which of the following is a zero of this function?
A. -6 B. 3 C. -2 D. 0 E. 2

9. Sabrina has a bag of 5 marbles that are identical in size. The bag contains 4 blue marbles and 1 red marble. If Sabrina randomly draws a marble from the bag, replaces it, and then draws another marble, what is the probability that she will first draw a blue marble and then a red marble?
A. 1/5 B. 1/4 C. 4/5 D. 3/5 E. 4/25 

10. The length of a rectangular garden is 20 feet longer than the width, w. Which equation best describes the garden’s perimeter, P?
A. P = (w + 20) + w B. P = (w + 20)w C. P = (w + 20)2w
D. P = 2(w + 20) + 2w E. P = 2(w + 20) - 2w 

Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014 cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Ngoài ra, Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 24 đề số 2 năm 2014 này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo ôn tập cho học sinh. Chúc các em và thầy cô giáo có kì thi thành công!
Đồng bộ tài khoản