Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Kỳ thi Olympic diễn ra với rất nhiều vòng, nhiều cấp độ, trường, quận, thành phố và cả nước. Để có thêm tư liệu tham khảo trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 đề số 2 năm 2013 mà chúng tôi sưu tầm, giới thiệu dưới đây. Qua BST này, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 đề số 2 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 đề số 2 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A triangle's sides have lengths 1/(x + 2), 1/(x + 1), and 1/x, what are the possible values of x?
A. 0 < x < √2 B. x > 0 C. x > 1 D. x < 1 E. x > √2
2. A wire x inches long is bent into the shape of a circle. Express the area of the circle (in square inches) in terms of x.
A. x2/2π B. x2/4 C. x2/4π D. 3.52π E. none of them
3. A palindromic number is a number that does not change if its digits are reversed. How many different 3-digit palindromic numbers exist if zero is not used?
A. 18 B. 72 C. 81 D. 144 E. 729
4. If the three points (-2, -1), (x, 2), and (8, 14) are collinear, then the value of x is:
A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3 E. none of them
5. The distance from the point (3, 10) to the line y = 2x + 3 is:
A. √5/5 B. 2√5/5 C. 1 D. √5 E. none of them
6. The solution of the equation 2x + 3 = 42x + 1 is:
A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 1 E. 2
7. Which of the descriptions above, if any, is/are true?
A. I, III, V B. II, IV C. II, IV, V D. I, III E. none of them
8. You take an average of x hours to process a work form, whereas your team member Coreen’s average is 1 hour longer. Which expression represents the number of work forms that you and Coreen can process in 40 hours?
A. 80x2 + 40x B. 40x + 20 C. (80x + 40)/(x2 + x) D. 80x + 40
E. (160x + 80)/(x2 + x)
9. Let P(x, y) be a point on the graph of f (x) = x2 − 5. Express the distance from P to the origin as a function of x, d(x).
A. d(x) = √x4 − 9x2 + 25
B. d(x) = √x2 - 25
C. d(x) = √x4 - 2x3 + 9x2 + 10x + 25
D. d(x) = √x4 - 625
E. d(x) = √x4 + x2 + 25
10. Solve for x according to the equation above.
A. x = 7/18 B. x = 25/9 C. x = 7/9 D. x = 11/18 E. x = 5/9

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 đề số 2 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản