Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
58
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 năm 2014

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 năm 2014 được chọn lọc kỹ càng từ năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which equation describes the line that passes through the point (4, 7) and is parallel to the line represented by the equation −3x + y =
A. y = −3x + 19 B. y = 3x + 5
C. y =(1/3)x + 52/3 D. y =-(1/3)x + 81/3
E. y = 3x − 5

2. At an automobile dealership, 2 out of every 12 cars sold are red. Which is the best prediction of the number of red cars sold when the automobile dealer sells 150 cars?
A. 75 B. 25 C. 15 D. 12 E. 17

3. Mr. García built a rectangular deck in his backyard. The deck was 16 feet long and 12 feet wide. What was the length, in feet, of the diagonal of the rectangular deck?
A. 2 B. 5 C. 10 D. 15 E. 20

4. How does the graph of y = x2 differ from the graph of y = x2 − 4?
A. The graph of y = x2 − 4 is wider than the graph of y = x2.
B. The graph of y = x2 − 4 is shifted to the left of the graph of y = x2.
C. The graph of y = x2 − 4 is shifted down from the graph of y = x2.
D. The graph of y = x2 − 4 is narrower than the graph of y = x2.
E. The graph of y = x2 − 4 is shifted to the right of the graph of y = x2.

5. Which point on the grid satisfies the conditions x ≥ 5 and y < −1?
A. W B. X C. Y D. Z E. None of them

6. If the area of a circle is 95 square inches, which of the following is closest to the circumference of this circle?
A. 17 in. B. 35 in. C. 19 in. D. 190 in. E. 130 in.

7. The formula above can be used to convert temperatures in degrees Fahrenheit, F, to temperatures in degrees Celsius, C. On a certain day temperatures at the North Pole were between −20°F and −15°F. Which of these is a reasonable temperature in degrees Celsius for that day at the North Pole?
A. −11°C B. −22°C C. −30°C D. -35°C E. -27°C

8. A candy company sells chocolate-covered cherries in a box. The empty box weighs 4.2 ounces. Each piece of candy weighs at least 1.8 ounces. Which inequality best describes the total weight in ounces, w, of a box of chocolate-covered cherries in terms of c, the number of candies in the box?
A. w ≥ 4.2c + 0.9 B. w ≥ 1.8c − 4.2
C. w ≥ 4.2c + 1.8 D. w ≥ 4.2c − 1.8
E. w ≥ 1.8c + 4.2

9. Shannon has spent $850 on gasoline and repairs for her car in the last 6 months. Of this total, she spent $300 on repairs. The gasoline she purchased cost $1.29 per gallon. Which of the following can be used to determine how many gallons of gas, g, Shannon has bought within the last 6 months?
A. 1.29g − 300 = 850 B. 1.29g + 300 = 850
C. 1.29 − 300g = 850 D. 1.29 + 300g = 850
E. 1.29 + 300 = 850g

10. Which statement best describes how the volume of a cube changes when the edge length is doubled to form a new cube?
A. The volume of the new cube is 1/2 the volume of the original cube.
B. The volume of the new cube is 1/4 the volume of the original cube.
C. The volume of the new cube is 1/6 the volume of the original cube.
D. The volume of the new cube is 8 times the volume of the original cube.
E. The volume of the new cube is 4 times the volume of the original cube. 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 26 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản