Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
62
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 1 năm 2013

Chúng ta biết rằng, đề thi Olympic Tiếng Anh có một mức độ cao hơn đề thi thông thường tại các cấp độ thi, do đó, trước khi bước vào kỳ thi, các em học sinh cần được ôn tập và chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để có thể làm được bài thi hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 1 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 1 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 1 năm 2013. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which equation describes the line that passes through the point (4, 7) and is parallel to the line represented by the equation −3x + y = 4?
A. y = −3x + 19 B. y = 3x + 5 C. y =(1/3)x + 52/3 D. y =-(1/3)x + 81/3
E. y = 3x − 5
2. How does the graph of y = x2 differ from the graph of y = x2 − 4?
A. The graph of y = x2 − 4 is wider than the graph of y = x2.
B. The graph of y = x2 − 4 is shifted to the left of the graph of y = x2.
C. The graph of y = x2 − 4 is shifted down from the graph of y = x2.
D. The graph of y = x2 − 4 is narrower than the graph of y = x2.
E. The graph of y = x2 − 4 is shifted to the right of the graph of y = x2.
3. In 1998 the enrollment at a community college was approximately 2500 students. In 2002 the enrollment had increased to 3250 students. If the enrollment continues to increase at this rate, what is a reasonable projection of enrollment for 2010?
A. 5750 B. 6750 C. 6250 D. 9000 E. 4750
4. A pattern exists as a result of raising i, an imaginary number, to n, an integer greater than or equal to 1. Based on the table shown above, which of the following best represents i raised to the 16th power?
A. √-1 B. -1 C. -i D. 1 E. 0
5. Which point on the grid satisfies the conditions x ≥ 5 and y < −1?
A. W B. X C. Y D. Z E. None of them
6. A candy company sells chocolate-covered cherries in a box. The empty box weighs 4.2 ounces. Each piece of candy weighs at least 1.8 ounces. Which inequality best describes the total weight in ounces, w, of a box of chocolate-covered cherries in terms of c, the number of candies in the box?
A. w ≥ 4.2c + 0.9
B. w ≥ 1.8c − 4.2
C. w ≥ 4.2c + 1.8
D. w ≥ 4.2c − 1.8
E. w ≥ 1.8c + 4.2
7. Mr. Harrison wants to calculate the cost of buying a carpet to cover his rectangular living room floor. He knows the cost per square foot of carpet, and he knows the length, width, and height of the living room. Which geometric formula should Mr. Harrison use to determine the cost of the carpet he needs?
A. c2 = a2 + b2 B. V = Bh C. A = lw D. P = 2l + 2w
E. P = 2l + w
8. The graph above best represents which of the following relationships between temperature and time?
A. Oven temperature while a cake is baking
B. Temperature of water that is heated on a stove, removed, and then allowed to cool
C. Temperature of a container of hot tea after placing several cubes of ice in it
D. Room temperature of a gym after the air conditioner is turned on
E. None of them
9. Shannon has spent $850 on gasoline and repairs for her car in the last 6 months. Of this total, she spent $300 on repairs. The gasoline she purchased cost $1.29 per gallon. Which of the following can be used to determine how many gallons of gas, g, Shannon has bought within the last 6 months?
A. 1.29g − 300 = 850
B. 1.29g + 300 = 850
C. 1.29 − 300g = 850
D. 1.29 + 300g = 850
E. 1.29 + 300 = 850g
10. Which graph best represents the function y = −1.75x + 5?

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 1 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản