Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 2 năm 2013

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 2 năm 2013. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 2 năm 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 2 năm 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. At a pet store the total cost of 8 pounds of Brand X dog food and 1 pound of Brand Y dog food is $8.40, including tax. The total cost of 16 pounds of Brand X dog food and 8 pounds of Brand Y dog food is $24.00, including tax. What is the price per pound of Brand Y dog food? 

A. $4.08 B. $2.60 C. $3.06 D. $0.90 E. $1.20
2. At an automobile dealership, 2 out of every 12 cars sold are red. Which is the best prediction of the number of red cars sold when the automobile dealer sells 150 cars?
A. 75 B. 25 C. 15 D. 12 E. 17
3. Mr. García built a rectangular deck in his backyard. The deck was 16 feet long and 12 feet wide. What was the length, in feet, of the diagonal of the rectangular deck?
A. 2 B. 5 C. 10 D. 15 E. 20
4. ΔKLP has vertices K (−4, 2), L (2, 6), and P (4, −6). It is dilated to form ΔK′L′P′ with the origin as the center of dilation. If the coordinates of K′ are (−6, 3), what scale factor was used to form ΔK′L′P′?
A. 2/3 B. 1/4 C. 3/2 D. 4 E. 1
5. If the area of a circle is 95 square inches, which of the following is closest to the circumference of this circle?
A. 17 in. B. 35 in. C. 19 in. D. 190 in. E. 130 in.
6. The formula above can be used to convert temperatures in degrees Fahrenheit, F, to temperatures in degrees Celsius, C. On a certain day temperatures at the North Pole were between −20°F and −15°F. Which of these is a reasonable temperature in degrees Celsius for that day at the North Pole?
A. −11°C B. −22°C C. −30°C D. −35°C E. −27°C
7. To buy a membership at a recreation center, people must pay a one-time registration fee plus a regular monthly fee. The table above shows the total amount a person pays, including the registration fee, for different numbers of months of membership. According to the information in the table, which of the following statements is true?
A. The monthly fee is $50.
B. The monthly fee is $37.50.
C. The registration fee is $75.
D. The registration fee is $50.
E. The registration fee is $150.
8. A math club is planning to sell candles to pay for the cost of attending the regional math competition. The club needs to raise a total of $250. The candles come in boxes of 24. What additional information is needed to determine the number of candles the club needs to sell?
A. The colors of the candles
B. The profit the club will make on each candle sold
C. The number of boxes ordered
D. The number of students in the math club
E. None of them
9. Which statement best describes how the volume of a cube changes when the edge length is doubled to form a new cube?
A. The volume of the new cube is 1/2 the volume of the original cube.
B. The volume of the new cube is 1/4 the volume of the original cube.
C. The volume of the new cube is 1/6 the volume of the original cube.
D. The volume of the new cube is 8 times the volume of the original cube.
E. The volume of the new cube is 4 times the volume of the original cube.
10. Which point on the grid above best represents the coordinate point (9/2, 9/4)?
A. Point Q B. Point V C. Point K D. Point L E. Point M

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 27 đề số 2 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản