Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi Olympic trên mạng môn Tiếng Anh, mời các thầy cô và các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 đề số 2 năm 2014 được thư viện chúng tôi tổng hợp dưới đây. Hy vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp bạn thuận lợi trong quá trình tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 đề số 2 năm 2014. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following best represents the range of the function shown above?
A. The range is all real numbers.
B. The range is all real numbers greater than or equal to 4.
C. The range is all real numbers greater than or equal to zero.
D. The range is all real numbers greater than or equal to −4.
E. None of them

2. A spherical ball has a diameter of 10 centimeters. Which is closest to the volume of the ball?
A. 210 cm3 B. 105 cm3 C. 4189 cm3 D. 393 cm3 E. 524 cm3

3. In the trapezoidal prism shown above, NP = 8 centimeters, and QR = 12 centimeters. The height of the prism is 15 centimeters. With the known values fixed, what will determine the volume of the trapezoidal prizm?
A. The area of rectangle PXWN
B. The area of rectangle QYZR
C. The length of NR
D. The length of TS
E. None of them

4. Lorraine wants to paint the 4 rectangular walls of a room, including the door. The room is 18 feet long and 12 feet wide, and the walls are 10 feet high. What is the total area that will be painted?
A. 300 ft2 B. 864 ft2 C. 814 ft2 D. 500 ft2 E. 600 ft2

5. Which of the following represents the parent function of y = x2 − 2x − 15?
A. y = x B. y = x2 − 15 C. y = x2 D. y = −2x E. y = −x

6. Which group of squares can be joined at their vertices to form a right triangle?
E. None of them

7. Ms. Lee is planning to travel a total of 1250 miles during a trip. Her car gets 30 miles per gallon on the highway and 22 miles per gallon in the city. If Ms. Lee plans to travel 1000 miles of her trip on the highway, which of these is closest to the total number of gallons of gasoline she will need for the entire trip?
A. 38 gallons B. 33 gallons
C. 48 gallons D. 60 gallons
E. 45 gallons

8. What is the slope of the graph of the equation 3x + 2y = 6?
A. 2/3 B. -2/3 C. 1 D. 3/2 E. -3/2

9. Pauline sells cookie baskets. She charges $5 for the basket plus $2 per cookie. If one filled basket sells for $31, how many cookies are in it?
A. 15 B. 18 C. 13 D. 20 E. 25

10. If c = −5, how does the graph of y = x2 + 2c compare to the graph of y = x2 + c?
A. The graph of y = x2 + 2c is below the graph of y = x2 + c.
B. The graph of y = x2 + 2c is above the graph of y = x2 + c.
C. The graph of y = x2 + 2c is narrower than the graph of y = x2 + c.
D. The graph of y = x2 + 2c is wider than the graph of y = x2 + c.
E. None of them 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 28 đề số 2 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản