Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. At a fancy vegetable stand, Jim bought purple tomatoes for $8 each and Aubrey bought organic giant cabbages for $12 each. In total, they paid $104 for 10 vegetables. How many cabbages did Aubrey buy?
A. Four
B. Five
C. Six
D. Seven
E. Eight
2. What is the apparent solution to the system of equations graphed above?
A. (-2, -2)
B. (-2, 2)
C. (2, -2)
D. No solution
E. (2, 0)
3. Joe has $20.00. A six-pack of soda costs $1.89, including tax. What is the greatest number of six-packs of soda he can buy?
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
E. 25
4. Determine the slope m, x-intercept, and y-intercept of the equation 5x – 2y = 10.
A. slope m = 2.5, x-intercept = (2, 0), and y-intercept = (0, -5)
B. slope m = -2.5, x-intercept = (2, 0), and y-intercept = (0, -5)
C. slope m = 0.4, x-intercept = (-5, 0), and y-intercept = (0, 2)
D. slope m = -0.4, x-intercept = (-5, 0), and y-intercept = (0, 2)
E. slope m = 2, x-intercept = (-2, 0), and y-intercept = (0, -5)
5. What is the ratio of the area of a circle with radius r to the circumference of the circle?
A. r/2
B. π/2
C. 2/r
D. 2/π
E. r2/2
The first term is 2.
The second term is 7.
Each term after the second is found by adding 5 to the immediately preceding term.
6. A pattern is described above. What is the fifth term in the pattern?
A. 5
B. 12
C. 17
D. 22
E. 25
7. Which of the following must be true for △QRS?
A. QR + RS = QS
B. QR + QS < RS
C. QS + RS > QR
D. R = RS
E. RS = QS
8. The math club sold candy bars as a fundraiser. The number of candy bars sold by each member is shown above. Which frequency chart accurately represents the data?
9. If x = 4 and y = -1, what’s the value of the expression √ 2x - 8y ?
A. 0
B. √5
C. √14
D. 4
E. 22
10. Evaluate: 3 – 33 + 7 × 3.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. -3

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản