Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2012

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2012. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

2x − 5y = −11
4x + 15y = 3

1. What is the x-value of the solution to this system of equations?
A. 3
B. 2
C. -1
D. -3
E. -5

2. The graph represents the total cost in dollars, y, to rent a car and drive x miles. Which equation describes this graph?
A. y = x/10 + 15
B. y = x/15 + 10
C. y = 10x + 15
D. y = 15x + 10
E. y = 25x + 10

3. Which graph shows the solution to the inequality 2x − 3y < −6?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

4. Jasmine and Nina have documents printed at a copy store. Each page that is printed costs the same. Jasmine spends $20 to have a 250-page document printed. How much will it cost Nina to have a 150-page document printed?
A. $10
B. $12
C. $15
D. $16
E. $18

5. The land area of the continent of Asia is approximately 44 million square kilometers. Which expression shows 44 million written in scientific notation?
A. 44×106
B. 44×107
C. 4.4×106
D. 4.4×107
E. 44×102

6. Violet walked 2/3 of the way around a lake. She walked 5/2 miles. What is the total distance around the lake?
A. 15/4 miles
B. 19/6 miles
C. 11/4 miles
D. 5/3 miles
E. 1/3 miles

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản