Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi Olympic trên mạng môn Tiếng Anh, mời các thầy cô và các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2013 được thư viện chúng tôi tổng hợp dưới đây. Hy vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp bạn thuận lợi trong quá trình tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2013. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. At a fancy vegetable stand, Jim bought purple tomatoes for $8 each and Aubrey bought organic giant cabbages for $12 each. In total, they paid $104 for 10 vegetables. How many cabbages did Aubrey buy?
A. Four B. Five C. Six D. Seven E. Eight

2. What is the apparent solution to the system of equations graphed above?
A. (-2, -2) B. (-2, 2) C. (2, -2) D. No solution E. (2, 0)

3. Joe has $20.00. A six-pack of soda costs $1.89, including tax. What is the greatest number of six-packs of soda he can buy?
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 E. 25

4. Determine the slope m, x-intercept, and y-intercept of the equation 5x – 2y = 10.
A. slope m = 2.5, x-intercept = (2, 0), and y-intercept = (0, -5)
B. slope m = -2.5, x-intercept = (2, 0), and y-intercept = (0, -5)
C. slope m = 0.4, x-intercept = (-5, 0), and y-intercept = (0, 2)
D. slope m = -0.4, x-intercept = (-5, 0), and y-intercept = (0, 2)
E. slope m = 2, x-intercept = (-2, 0), and y-intercept = (0, -5)

5. What is the ratio of the area of a circle with radius r to the circumference of the circle?
A. r/2 B. π/2 C. 2/r D. 2/π E. r2/2
The first term is 2.
The second term is 7.
Each term after the second is found by adding 5 to the immediately preceding term.

6. A pattern is described above. What is the fifth term in the pattern?
A. 5 B. 12 C. 17 D. 22 E. 25

7. Which of the following must be true for △QRS?
A. QR + RS = QS B. QR + QS < RS C. QS + RS > QR D. QR = RS E. RS = QS

8. The math club sold candy bars as a fundraiser. The number of candy bars sold by each member is shown above. Which frequency chart accurately represents the data?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. If x = 4 and y = -1, what’s the value of the expression √ 2x - 8y ?
A. 0 B. √5 C. √14 D. 4 E. 22

10. Evaluate: 3 – 33 + 7 × 3.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. -3 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 2 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản