Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 4 năm 2013

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 4 năm 2013, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 4 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 4 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
2x − 5y = −11
4x + 15y = 3

1. What is the x-value of the solution to this system of equations?
A. 3 B. 2 C. -1 D. -3 E. -5

2. ;The graph represents the total cost in dollars, y, to rent a car and drive x miles. Which equation describes this graph?
A. y = x/10 + 15 B. y = x/15 + 10 C. y = 10x + 15 D. y = 15x + 10 E. y = 25x + 10

3. Which graph shows the solution to the inequality 2x − 3y < −6?
E. None of them

4. Jasmine and Nina have documents printed at a copy store. Each page that is printed costs the same. Jasmine spends $20 to have a 250-page document printed. How much will it cost Nina to have a 150-page document printed?
A. $10 B. $12 C. $15 D. $16 E. $18

5. The land area of the continent of Asia is approximately 44 million square kilometers. Which expression shows 44 million written in scientific notation?
A. 44×106 B. 44×107 C. 4.4×106 D. 4.4×107 E. 44×102

6. Violet walked 2/3 of the way around a lake. She walked 5/2 miles. What is the total distance around the lake?
A. 15/4 miles B. 19/6 miles C. 11/4 miles D. 5/3 miles E. 1/3 miles

7. Which expression has the same value as 5-3?
A. 1/5•3 B. 5•(−3) C. 1/5•5•5 D. -5•-5•-5 E. 1/3

8. Evaluate: 4 + 2(2 – 5)2 – 1.
A. 25 B. 24 C. 23 D. 22 E. 21

9. What is the value of ab2 when a = 3 and b = 4?
A. 44 B. 45 C. 46 D. 47 E. 48

10. Which expression is equivalent to 5 − 3x(2x − 4) ?
A. 4x2 − 8x B. 4x2 + 8x C. −6x2 + 12x + 5 D. −6x2 - 12x + 5 E. 6x2 + 12x + 5 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 đề số 4 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản