Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
91
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 năm 2013

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 năm 2013. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Use the scale drawing above to estimate. What's the diameter of the hole in the center of the drawing?
A. 8 inches B. 12 inches
C. 1/2 inches D. 1/8 inches
E. 4 inches

2. The area of a rectangular field is represented by (2k2 + 27k + 70) feet, and the width of the field is represented by (k + 10) feet. Which expression represents the length, in feet, of the rectangular field?
A. k + 60
B. 2k + 70
C. 2k2 + 26k + 60
D. 2k2 - 26k - 60
E. 2k + 7

3. The scatter plot above shows data from an experiment that tested the amount of lactic acid present in aging cheese. Which best describes the relationship between the age of the cheese and the amount of lactic acid present in the cheese, as shown in the scatter plot?
A. There is no correlation.
B. There is a positive correlation.
C. There is a negative correlation.
D. There is a non-linear correlation.
E. None of them
4. Which of the following is equivalent to (2x2y + xy + 2xy2)/xy?
A. 4
B. 3xy + 2x
C. 2x + 1 + 2y
D. 2x3y2 + x2y2 + 2x2y3
E. None of them

5. Factor: 9x2 - 9
A. 9(x - 1)
B. 9(x - 1)2
C. 3(x + 3)(3x - 1)
D. 9(x + 1)(x - 1)
E. 9(x + 1)2(x - 1)2

6. Which of these pairs of equations describes lines that are perpendicular?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

7. Which of these graphs represents a function?
A. B.
C. D.
E. None of them

8. Which of the following is equivalent to the expression: (6b + 5c – 9) – 4(2b – c – 1)?
A. –2b + c – 13
B. –2b + 9c – 5
C. 4b + 9c – 10
D. 4b + 6c – 8
E. 4b + 6c + 8

9. What is the solution of the system of linear equations above?
A. (-1, 2) B. (1, -2) C. (2, 1) D. (1, 2) E. (2, -1)

10. Solve: 3k - 7(k + 5) - 5 < 0
A. k < - 10 B. k > - 10 C. k < 0 D. k > 0 E. None of them  

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 3 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản