Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Nếu như bạn đang tìm Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 1 năm 2014, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 1 năm 2014 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Elise practiced gymnastics for 50 minutes. The time she spent on each activity is recorded in the table above. Which of the following graphs best represents the percent of time Elise spent on each activity during her gymnastics practice?
A. B.
C. D.
E. None of them

2. In the figure above, square RSTU is inscribed in the circle. What is the degree measure of arc ST ?
A. 45° B. 60° C. 90° D. 120° E. 180°

3. If a ≠ 0 and 5/x = 5 + a/x + a, what is the value of x ?
A. -5 B. -1 C. 1 D. 2 E. 5

4. Which of the following best represents the graph of the equation 4x − y = −5?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. The figure above is composed of 25 small triangles that are congruent and equilateral. If the area of ΔDFH is 10, what is the area of ΔAFK ?
A. 40 B. 42.5 C. 50 D. 52.5 E. 62.5
• Trisha received 1/2 of the peanuts in the bag.
• Vince received 1/4 of the peanuts Trisha received.
• Ray received 1/3 of the peanuts Vince received.

6. Mandy bought a bag of peanuts to share with her friends as shown above. If Ray received 4 peanuts, how many peanuts were in the bag Mandy bought?
A. 13 B. 32 C. 48 D. 96 E. None of them

7. What is the maximum number of rectangular blocks measuring 3 inches by 2 inches by 1 inch that can be packed into a cube-shaped box whose interior measures 6 inches on an edge?
A. 24 B. 28 C. 30 D. 36 E. 40

8. Wanda wants to buy some picture frames for her home. Small picture frames cost $8 each, and large picture frames cost $12 each. If Wanda wants to spend less than $100 on picture frames, which of the following inequalities can be used to determine the number of small frames, s, and the number of large frames, l, she can buy?
A. 12s + 8l < 100 B. 8s + 12l < 100
C. 12s + 8l > 100 D. 8s + 12l > 100
E. None of them

9. If P and Q are two sets of numbers, and if every number in P is also in Q, which of the following CANNOT be true?
A. 4 is in both P and Q.
B. 5 is in neither P nor Q.
C. 6 is in P, but not in Q.
D. 7 is in Q, but not in P.
E. If 8 is not in Q, then 8 is not in P.

10. Which point on the grid satisfies the conditions x ≥ −3 and y ≤ −1?
A. Point N B. Point P
C. Point M D. Point L
E. Point Q 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 1 năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản