Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 2 năm 2013

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 2 năm 2013. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 2 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Two rectangular boxes have the same height and the same length, but different widths, as shown in the figure above. The difference in the volumes of Box B and Box A is 360 cubic centimeters. What is h, the height of each box in centimeters (cm)?
A. 8 B. 9 C. 15 D. 12 E. 20
2. Simplify the expression above.
3. The two squares above intersect at point C. What is the sum of the measures of ∠ACB and ∠DCE, in degrees?
A. 60 B. 90 C. 120 D. 180 E. 150
4. to drew a design for a quilting pattern. The design is made up of 8 congruent isosceles trapezoids as shown above. What is the measure, in degrees, of angle y?
A. 72.5 B. 55 C. 112.5 D. 34.5 E. 21.5
5. One of the expressions above has a value different from the other expressions. What is this different value?
A. 1 B. -2 C. -1 D. 0 E. 2
6. Katerina has math test scores of 95, 87 and 86. She has one more test to take. All exams are equally weighted. Determine what scores on the last test will allow her to get an A in the course. (An “A” is 90% or above.)
A. It is not possible for Katerina to get an A in the course.
B. x ≥ 90
C. x ≥ 92
D. x ≥ 80
E. x ≥ 97
7. Julie works at the amusement park with the maintenance crew. She needs to replace a string of burned-out lights along the arc shown between seat 1 and seat 6. The arc makes up 1/4 of the Gargantuan Ferris Wheel. The 20 seats of the Ferris wheel are equally spaced, and the supports from the center of the Ferris wheel to each seat are 15 feet in length. How long, to the nearest foot, does the string of replacement lights need to be?
A. 30 feet B. 47 feet C. 24 feet D. 60 feet E. 90 feet
8. The equation 2x − 3x1/2 + 1 = 0 has two solutions. The sum of the solutions is:
A. 1 B. 1/2 C. 4 D. 5/4 E. 3/2
9. The clock shown has hands positioned at 5 o’clock. What is the degree measure of angle x?
A. 36° B. 72° C. 210° D. 150° E. 240°
10. Araceli goes to the bank to get $10 worth of change. She requests twice as many quarters as half-dollars, twice as many dimes as quarters, three times as many nickels as dimes, and no pennies or dollars. What is the total number of dimes and nickels?
A. 30 B. 10 C. 2 D. 5 E. 80 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 30 đề số 2 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản