Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31

Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the average (arithmetic mean) of the 3 quantities in the list above? 
A. 4 B. 12 C. 18 D. 4 + n/3 E. 12 + n/3 
2. In isosceles triangle ABC above, AM and CM are the angle bisectors of angle BAC and angle BCA. What is the measure of angle AMC ? 
A. 110° B. 115° C. 120° D. 125° E. 130° 
3. A fruit salad is made from pineapples, pears, and peaches mixed in the ratio of 2 to 3 to 5, respectively, by weight. What fraction of the mixture by weight is pineapple? 
A. 1/5 B. 3/10 C. 2/5 D. 1/2 E. 2/3 
4. asmine bought an alarm clock that was on sale for 25% off the regular price of $24.99. She paid an 8% sales tax on the sale price. Which of the following is closest to the amount Jasmine paid for the alarm clock, including sales tax? 
A. $18.74 B. $22.99 C. $17.24 D. $18.64 E. $20.24 
5. The diagram above shows the floor plan of an apartment with a rectangular floor. The ratio of the width of the bathroom floor to the width of the entire apartment floor is 3:7. What is x, the width of the bathroom in inches? 
A. 112 in. B. 40 in. C. 144 in. D. 48 in. E. 24 in. 
6. The area, A, of a parallelogram is 64x9y6 square feet. The height, h, of the parallelogram is 16x3y2 feet. The area of a parallelogram can be found by using the formula A = bh. Which of the following best represents the length of this parallelogram’s base, b? 
A. 4x6y4 ft B. 80x12y8 ft C. 4x3y3 ft D. 48x6y4 ft E. 24x6y4 ft 
7. For what value of x is (x, −3) a solution for 4x − 3y = 21? 
A. 11 B. -3 C. 0 D. -11 E. 3 
8. ΔRST has the vertices R (−4, 5), S (−2, 3), and T (−5, 2). If ΔRST is reflected across the x-axis and then translated 2 units down to become Δ R′S′T′, what will be the coordinates of S′? 
A. (2, 1) B. (-2, 1) C. (−5, −2) D. (-2, -1) E. (−2, -5) 
9. If the equations above are true, which of the following is the value of y + z ? 
A. -5 B. -4 C. 0 D. 4 E. 5 
10. A boat costs x dollars, and this cost is to be shared equally by a group of people. In terms of x, how many dollars less will each person contribute if there are 4 people in the group instead of 3 ? 
A. x/12 B. x/4 C. x/3 D. 7x/12 E. 7x 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản