Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2013

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thì đừng bỏ qua Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2013 này nhé. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the average (arithmetic mean) of the 3 quantities in the list above? 
A. 4 B. 12 C. 18 D. 4 + n/3 E. 12 + n/3 
2. In isosceles triangle ABC above, AM and CM are the angle bisectors of angle BAC and angle BCA. What is the measure of angle AMC ? 
A. 110° B. 115° C. 120° D. 125° E. 130° 
3. A fruit salad is made from pineapples, pears, and peaches mixed in the ratio of 2 to 3 to 5, respectively, by weight. What fraction of the mixture by weight is pineapple? 
A. 1/5 B. 3/10 C. 2/5 D. 1/2 E. 2/3 
4. asmine bought an alarm clock that was on sale for 25% off the regular price of $24.99. She paid an 8% sales tax on the sale price. Which of the following is closest to the amount Jasmine paid for the alarm clock, including sales tax? 
A. $18.74 B. $22.99 C. $17.24 D. $18.64 E. $20.24 
5. The diagram above shows the floor plan of an apartment with a rectangular floor. The ratio of the width of the bathroom floor to the width of the entire apartment floor is 3:7. What is x, the width of the bathroom in inches? 
A. 112 in. B. 40 in. C. 144 in. D. 48 in. E. 24 in. 
6. The area, A, of a parallelogram is 64x9y6 square feet. The height, h, of the parallelogram is 16x3y2 feet. The area of a parallelogram can be found by using the formula A = bh. Which of the following best represents the length of this parallelogram’s base, b? 
A. 4x6y4 ft B. 80x12y8 ft C. 4x3y3 ft D. 48x6y4 ft E. 24x6y4 ft 
7. For what value of x is (x, −3) a solution for 4x − 3y = 21? 
A. 11 B. -3 C. 0 D. -11 E. 3 
8. ΔRST has the vertices R (−4, 5), S (−2, 3), and T (−5, 2). If ΔRST is reflected across the x-axis and then translated 2 units down to become Δ R′S′T′, what will be the coordinates of S′? 
A. (2, 1) B. (-2, 1) C. (−5, −2) D. (-2, -1) E. (−2, -5) 
9. If the equations above are true, which of the following is the value of y + z ? 
A. -5 B. -4 C. 0 D. 4 E. 5 
10. A boat costs x dollars, and this cost is to be shared equally by a group of people. In terms of x, how many dollars less will each person contribute if there are 4 people in the group instead of 3 ? 
A. x/12 B. x/4 C. x/3 D. 7x/12 E. 7x 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản