Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2014 dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em ôn tập và đạt kết quả tốt trong kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2014 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The table above contains the results of a biology experiment. Assuming the pattern shown in the table continues, what is the value of b?
A. 108 B. 130 C. 162 D. 243 E. 226

2. A set of data contains 10 negative numbers and 4 positive numbers. Which one of these statements must be true?
A. The mean is a negative number.
B. The median is a negative number.
C. The mode is a negative number.
D. The range is a negative number.
E. None of them.

3. What is the equation of the line that passes through (-5, 4) and (4, 13)?
A. y = x + 6
B. y = x + 8
C. y = x + 7
D. y = x + 11
E. y = x + 9

4. Perform the indicated operation. Simplify completely. The variable in the exponents represents positive integers.

5. Replace k in trinomial ks2 − 24s + 9 by a number that makes the trinomial a perfect square trinomial.
A. 4 B. 3 C. 16 D. 9 E. 12

6. Simplify the expression above.
A. (3x + 2)/x
B. (5x + 3)/(3x + 2)
C. x
D. (4x + 1)/x
E. (2x + 6)/(x + 4)

7. What is the solution to 3(x - 5) ≥ 12?
A. x ≤ 1
B. x ≥ -1
C. x ≥ 17/3
D. x ≥ 9
E. x ≥ 19

8. Travis went on a long trip. The graph above represents the relationship between distance and time. During what interval was Travis’ average rate of travel the fastest?
A. 0 to 6
B. 6 to 8
C. 8 to 11
D. 11 to 16
E. The rate is a constant.

9. The table above shows values for x and y. Which of these equations represents the relationship between x and y?
A. y = x − 1
B. y = x + 19
C. y = 2x2 − 5
D. y = x + 10
E. y = x2 − 1

10. Which number is irrational?
A. −2 B. √8 C. 3 D. 22/8 E. 1/2 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 đề số 1 năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản