Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2013

Bạn đã có Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2013 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện tập giải trên các đề thi có cấu trúc cụ thể, các bạn có thể vừa vận dụng kiến thức cũ, vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới và rút kinh nghiệm cho phần kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the average (arithmetic mean) of the 3 quantities in the list above?
A. 4 B. 12 C. 18 D. 4 + n/3 E. 12 + n/3
2. In isosceles triangle ABC above, AM and CM are the angle bisectors of angle BAC and angle BCA. What is the measure of angle AMC ?
A. 110° B. 115° C. 120° D. 125° E. 130°
3. A fruit salad is made from pineapples, pears, and peaches mixed in the ratio of 2 to 3 to 5, respectively, by weight. What fraction of the mixture by weight is pineapple?
A. 1/5 B. 3/10 C. 2/5 D. 1/2 E. 2/3
4. asmine bought an alarm clock that was on sale for 25% off the regular price of $24.99. She paid an 8% sales tax on the sale price. Which of the following is closest to the amount Jasmine paid for the alarm clock, including sales tax?
A. $18.74 B. $22.99 C. $17.24 D. $18.64 E. $20.24
5. The diagram above shows the floor plan of an apartment with a rectangular floor. The ratio of the width of the bathroom floor to the width of the entire apartment floor is 3:7. What is x, the width of the bathroom in inches?
A. 112 in. B. 40 in. C. 144 in. D. 48 in. E. 24 in.
6. The area, A, of a parallelogram is 64x9y6 square feet. The height, h, of the parallelogram is 16x3y2 feet. The area of a parallelogram can be found by using the formula A = bh. Which of the following best represents the length of this parallelogram’s base, b?
A. 4x6y4 ft B. 80x12y8 ft C. 4x3y3 ft D. 48x6y4 ft E. 24x6y4 ft
7. For what value of x is (x, −3) a solution for 4x − 3y = 21?
A. 11 B. -3 C. 0 D. -11 E. 3
8. ΔRST has the vertices R (−4, 5), S (−2, 3), and T (−5, 2). If ΔRST is reflected across the x-axis and then translated 2 units down to become Δ R′S′T′, what will be the coordinates of S′?
A. (2, 1) B. (-2, 1) C. (−5, −2) D. (-2, -1) E. (−2, -5)
9. If the equations above are true, which of the following is the value of y + z ?
A. -5 B. -4 C. 0 D. 4 E. 5
10. A boat costs x dollars, and this cost is to be shared equally by a group of people. In terms of x, how many dollars less will each person contribute if there are 4 people in the group instead of 3 ?
A. x/12 B. x/4 C. x/3 D. 7x/12 E. 7x

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2013. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản