Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2014

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2014. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The table above contains the results of a biology experiment. Assuming the pattern shown in the table continues, what is the value of b?
A. 108 B. 130 C. 162 D. 243 E. 226

2. A set of data contains 10 negative numbers and 4 positive numbers. Which one of these statements must be true?
A. The mean is a negative number.
B. The median is a negative number.
C. The mode is a negative number.
D. The range is a negative number.
E. None of them.

3. What is the equation of the line that passes through (-5, 4) and (4, 13)?
A. y = x + 6
B. y = x + 8
C. y = x + 7
D. y = x + 11
E. y = x + 9

4. Perform the indicated operation. Simplify completely. The variable in the exponents represents positive integers.

5. Replace k in trinomial ks2 − 24s + 9 by a number that makes the trinomial a perfect square trinomial.
A. 4 B. 3 C. 16 D. 9 E. 12

6. Simplify the expression above.
A. (3x + 2)/x
B. (5x + 3)/(3x + 2)
C. x
D. (4x + 1)/x
E. (2x + 6)/(x + 4)

7. What is the solution to 3(x - 5) ≥ 12?
A. x ≤ 1
B. x ≥ -1
C. x ≥ 17/3
D. x ≥ 9
E. x ≥ 19

8. Travis went on a long trip. The graph above represents the relationship between distance and time. During what interval was Travis’ average rate of travel the fastest?
A. 0 to 6
B. 6 to 8
C. 8 to 11
D. 11 to 16
E. The rate is a constant.

9. The table above shows values for x and y. Which of these equations represents the relationship between x and y?
A. y = x − 1
B. y = x + 19
C. y = 2x2 − 5
D. y = x + 10
E. y = x2 − 1

10. Which number is irrational?
A. −2 B. √8 C. 3 D. 22/8 E. 1/2  

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 31 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản