Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 4 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BSTĐề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The table above contains the results of a biology experiment. Assuming the pattern shown in the table continues, what is the value of b?
A. 108 B. 130 C. 162 D. 243 E. 226 
2. A set of data contains 10 negative numbers and 4 positive numbers. Which one of these statements must be true? 
A. The mean is a negative number.
B. The median is a negative number.
C. The mode is a negative number.
D. The range is a negative number.
E. None of them 
3. What is the equation of the line that passes through (-5, 4) and (4, 13)? 
A. y = x + 6 B. y = x + 8 C. y = x + 7 D. y = x + 11
E. y = x + 9 
4. Perform the indicated operation. Simplify completely. The variable in the exponents represents positive integers. 
5. Replace k in trinomial ks2 − 24s + 9 by a number that makes the trinomial a perfect square trinomial. 
A. 4 B. 3 C. 16 D. 9 E. 12 
6. Simplify the expression above. 
A. (3x + 2)/x B. (5x + 3)/(3x + 2) C. x D. (4x + 1)/x
E. (2x + 6)/(x + 4) 
7. What is the solution to 3(x - 5) ≥ 12? 
A. x ≤ 1 B. x ≥ -1 C. x ≥ 17/3 D. x ≥ 9 E. x ≥ 19 
8. Travis went on a long trip. The graph above represents the relationship between distance and time. During what interval was Travis’ average rate of travel the fastest? 
A. 0 to 6 B. 6 to 8 C. 8 to 11 D. 11 to 16
E. The rate is a constant. 
9. The table above shows values for x and y. Which of these equations represents the relationship between x and y? 
A. y = x − 1 B. y = x + 19 C. y = 2x2 − 5 D. y = x + 10
E. y = x2 − 1 
10. Which number is irrational? 
A. -2 B. √8 C. 3 D. 22/8 E. 1/2 

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản