Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2013

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2013. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The table above contains the results of a biology experiment. Assuming the pattern shown in the table continues, what is the value of b?
A. 108 B. 130 C. 162 D. 243 E. 226
2. A set of data contains 10 negative numbers and 4 positive numbers. Which one of these statements must be true?
A. The mean is a negative number.
B. The median is a negative number.
C. The mode is a negative number.
D. The range is a negative number.
E. None of them
3. What is the equation of the line that passes through (-5, 4) and (4, 13)?
A. y = x + 6 B. y = x + 8 C. y = x + 7 D. y = x + 11
E. y = x + 9
4. Perform the indicated operation. Simplify completely. The variable in the exponents represents positive integers.
5. Replace k in trinomial ks2 − 24s + 9 by a number that makes the trinomial a perfect square trinomial.
A. 4 B. 3 C. 16 D. 9 E. 12
6. Simplify the expression above.
A. (3x + 2)/x B. (5x + 3)/(3x + 2) C. x D. (4x + 1)/x
E. (2x + 6)/(x + 4)
7. What is the solution to 3(x - 5) ≥ 12?
A. x ≤ 1 B. x ≥ -1 C. x ≥ 17/3 D. x ≥ 9 E. x ≥ 19
8. Travis went on a long trip. The graph above represents the relationship between distance and time. During what interval was Travis’ average rate of travel the fastest?
A. 0 to 6 B. 6 to 8 C. 8 to 11 D. 11 to 16
E. The rate is a constant.
9. The table above shows values for x and y. Which of these equations represents the relationship between x and y?
A. y = x − 1 B. y = x + 19 C. y = 2x2 − 5 D. y = x + 10
E. y = x2 − 1
10. Which number is irrational?
A. -2 B. √8 C. 3 D. 22/8 E. 1/2 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản