Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2014 được thư viện eLib chọn lọc kỹ càng từ năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2014 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If y = 2x + 3 and x < 2, which of the following represents all the possible values for y ?
A. y < 7 B. y > 7 C. y < 5 D. y < 5
E. 5 < y < 7

2. The graphs of the functions f and g in the interval from x = -2 to x = 2 are shown above. Which of the following could express g in terms of f ?
A. g (x) = f (x + 1)
B. g (x) = f (x) + 1
C. g (x) = f (x + 1) + 1
D. g (x) = f (x - 1)
E. g (x) = f (x) - 1

3. In the figure above, a shaded polygon which has equal sides and equal angles is partially covered with a sheet of blank paper. If x + y = 80, how many sides does the polygon have?
A. Ten B. Eight C. Six D. Seven E. Nine

4. If s, t, u, and v are the coordinates of the indicated points on the number line above, which of the following is greatest?
A. | s + t | B. | s + v |
C. | s - t | D. | s - v |
E. | s + u |

5. On the day of a rainstorm, the depth of the water at a certain location along the Winding River was recorded hourly, and the results are indicated in the line graph above. Each unit on the vertical axis represents 1 foot. If the depth of the water decreased 10 percent from 3:00 P.M. to 4:00 P.M., what was the depth of the water at 4:00 P.M.?
A. 3 feet B. 15 feet
C. 18 feet D. 20 feet
E. 30 feet
I. x Δ y = y Δ x
II. (x - 1) Δ (x + 1) = (x Δ x) - 1
III. x Δ (y + z) = (x Δ y) + (x Δ z)

6. For all numbers a and b, let a Δ b be defined by a Δ b = ab + a + b. For all numbers x, y, and z, which of the following must be true?
A. I only B. II only
C. III only D. I, II, and III
E. I and II only
7. If x + k = 12 and p(x + k) = 36, what is the value of p ?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9 E. 12

8. If 13 is added to one-half of a certain number, the result is 37. What is the original number?
A. 24 B. 40 C. 80 D. 61 E. 48

9. In the figure above, the usual route from Town A to Town D is indicated by the solid line. The broken line indicates a detour route from B to C through E . Each line segment is labeled with its length in miles. How many more miles is the trip from Town A to Town D via the detour than via the usual route?
A. 4 B. 8 C. 10 D. 12 E. 18

10. Which of the following equations expresses y in terms of x for each of the four pairs of values shown in the table above?
A. y = 5x + 7.5 B. y = 5.5x + 2
C. y = 5.5x + 7.5 D. y = 7.5x
E. y = 7.5x + 5.5 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 32 năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản