Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 1 năm 2013

Bạn đã có Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 1 năm 2013 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện tập giải trên các đề thi có cấu trúc cụ thể, các bạn có thể vừa vận dụng kiến thức cũ, vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới và rút kinh nghiệm cho phần kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 1 năm 2013:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If y = 2x + 3 and x < 2, which of the following represents all the possible values for y ? 
A. y < 7 B. y > 7 C. y < 5 D. y > 5 E. 5 < y < 7 
2. The graphs of the functions f and g in the interval from x = -2 to x = 2 are shown above. Which of the following could express g in terms of f ? 
A. g (x) = f (x + 1) B. g (x) = f (x) + 1 C. g (x) = f (x + 1) + 1
D. g (x) = f (x - 1) E. g (x) = f (x) - 1 
3. In the figure above, a shaded polygon which has equal sides and equal angles is partially covered with a sheet of blank paper. If x + y = 80, how many sides does the polygon have? 
A. Ten B. Eight C. Six D. Seven E. Nine 
4. If s, t, u, and v are the coordinates of the indicated points on the number line above, which of the following is greatest? 
A. | s + t | B. | s + v | C. | s + t | D. | s - v | E. | s + u | 
5. On the day of a rainstorm, the depth of the water at a certain location along the Winding River was recorded hourly, and the results are indicated in the line graph above. Each unit on the vertical axis represents 1 foot. If the depth of the water decreased 10 percent from 3:00 P.M. to 4:00 P.M., what was the depth of the water at 4:00 P.M.? 
A. 3 feet B. 15 feet C. 18 feet D. 20 feet E. 30 feet 
I. x Δ y = y Δ x
II. (x - 1) Δ (x + 1) = (x Δ x) - 1
III. x Δ (y + z) = (x Δ y) + (x Δ z)
6. For all numbers a and b, let a Δ b be defined by a Δ b = ab + a + b. For all numbers x, y, and z, which of the following must be true? 
A. I only B. II only C. III only D. I, II, and III E. I and II only 
7. If x + k = 12 and p(x + k) = 36, what is the value of p ? 
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9 E. 12 
8. If 13 is added to one-half of a certain number, the result is 37. What is the original number? 
A. 24 B. 40 C. 80 D. 61 E. 48 
9. In the figure above, the usual route from Town A to Town D is indicated by the solid line. The broken line indicates a detour route from B to C through E . Each line segment is labeled with its length in miles. How many more miles is the trip from Town A to Town D via the detour than via the usual route? 
A. 4 B. 8 C. 10 D. 12 E. 18 
10. Which of the following equations expresses y in terms of x for each of the four pairs of values shown in the table above? 
A. y = 5x + 7.5 B. y = 5.5x + 2 C. y = 5.5x + 7.5 D. y = 7.5x E. y = 7.5x + 5.5 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 1 năm 2013. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản