Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 2 năm 2013

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 2 năm 2013. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 2 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 2 năm 2013. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following mappings best represents the function f(x) = −x2 + 3?
2. The three squares shown above are joined at their vertices to form a right triangle. What is the area of the shaded square?
A. 70 cm2 B. 352 cm2 C. 2 cm2 D. 658 cm2 E. 80 cm2
3. The graph of y = x2 + 2x − 8 is shown above. Which coordinate pair best represents the vertex of this graph?
A. ( −4, 0 ) B. ( 2, 0 ) C. ( 0, −8 ) D. ( 8, 0 ) E. ( −1, −9 )
4. Two complementary angles have measures of s and t. If t is 9 less than twice s, which system of linear equations can be used to determine the measure of each angle?
5. The two triangular prisms shown above are similar. Which of these is closest to h, the height of the larger prism?
A. 1.3 cm B. 2.7 cm C. 7 cm D. 1 cm E. 0.5 cm
6. A company rented a copy machine for $225 per month for 3 months. The company also paid $0.012 for each copy made. If the total cost of using the copy machine during this 3-month period was $1,107, how many copies did the company make?
A. 148,500 B. 92,250 C. 73,500 D. 62,500 E. 36,000
7. The square tiles above are arranged to show a pattern. Which expression can be used to determine the number of square tiles in Stage n?
A. 4n + 3 B. 5n + 2 C. n2 + 6 D. n3 + 6 E. n + 6
8. The table above shows the relationship between x and f(x). Which function represents this relationship?
A. f(x) = 2x B. f(x) = -2x C. f(x) = −x − 2 D. f(x) = x + 6 E. f(x) = x
9. If y is directly proportional to x and y = 8 when x = 10, what is the value of y when x = 5?
A. 4 B. 16 C. 40 D. 80 E. 160
10. Alanis is moving and needs to pack two mirrors. The larger mirror fits in a box that is 18 inches wide by 20 inches long. Her smaller mirror is similar in proportion to the larger mirror. Alanis determines that the width of the smaller box needs to be a minimum of 9 inches. What should be the minimum length of the box to hold the smaller mirror?
A. 2 inches B. 6 inches C. 9 inches D. 10 inches E. 13 inches

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 đề số 2 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản