Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
116
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 năm 2013

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của Thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 năm 2013. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If y = 2x + 3 and x < 2, which of the following represents all the possible values for y ?
A. y < 7 B. y > 7 C. y < 5 D. y > 5 E. 5 < y < 7
2. The graphs of the functions f and g in the interval from x = -2 to x = 2 are shown above. Which of the following could express g in terms of f ?
A. g (x) = f (x + 1) B. g (x) = f (x) + 1 C. g (x) = f (x + 1) + 1
D. g (x) = f (x - 1) E. g (x) = f (x) - 1
3. In the figure above, a shaded polygon which has equal sides and equal angles is partially covered with a sheet of blank paper. If x + y = 80, how many sides does the polygon have?
A. Ten B. Eight C. Six D. Seven E. Nine
4. If s, t, u, and v are the coordinates of the indicated points on the number line above, which of the following is greatest?
A. | s + t | B. | s + v | C. | s + t | D. | s - v | E. | s + u |
5. On the day of a rainstorm, the depth of the water at a certain location along the Winding River was recorded hourly, and the results are indicated in the line graph above. Each unit on the vertical axis represents 1 foot. If the depth of the water decreased 10 percent from 3:00 P.M. to 4:00 P.M., what was the depth of the water at 4:00 P.M.?
A. 3 feet B. 15 feet C. 18 feet D. 20 feet E. 30 feet
I. x Δ y = y Δ x
II. (x - 1) Δ (x + 1) = (x Δ x) - 1
III. x Δ (y + z) = (x Δ y) + (x Δ z)
6. For all numbers a and b, let a Δ b be defined by a Δ b = ab + a + b. For all numbers x, y, and z, which of the following must be true?
A. I only B. II only C. III only D. I, II, and III E. I and II only
7. If x + k = 12 and p(x + k) = 36, what is the value of p ?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9 E. 12
8. If 13 is added to one-half of a certain number, the result is 37. What is the original number?
A. 24 B. 40 C. 80 D. 61 E. 48
9. In the figure above, the usual route from Town A to Town D is indicated by the solid line. The broken line indicates a detour route from B to C through E . Each line segment is labeled with its length in miles. How many more miles is the trip from Town A to Town D via the detour than via the usual route?
A. 4 B. 8 C. 10 D. 12 E. 18
10. Which of the following equations expresses y in terms of x for each of the four pairs of values shown in the table above?
A. y = 5x + 7.5 B. y = 5.5x + 2 C. y = 5.5x + 7.5 D. y = 7.5x E. y = 7.5x + 5.5 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 33 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản