Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là giai đoạn áp lực nhất đối với các bạn thí sinh đam mê môn học Tiếng Anh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 34 đề số 2 năm 2013 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 34 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 34 đề số 2 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Solve for x in | x2 + 6x + 1 | = 8.
A. x = -7, x = 1 B. x = -7, x = -3
C. x = -3, x = 1 D. x = -7, x = -3, x = 1
E. x = 1
2. Give a factor of x4 − 10,000 over real numbers.
A. x2 + 10 B. x4 − 100 C. x − 10 D. x4 + 100
E. This polynomial cannot be factored over real numbers.
3. Simplify the expression above.
4. Larry, a chemistry student, needs 10% acetic acid solution for a chemistry experiment. He realizes he only has 5% and 20% acetic acid solutions available. He decides to make the 10% solution by combining the 5% and 20% solutions. How many liters of the 5% solution must he add to 8 liters of the 20% solution to get a solution that is 10% acetic acid?
A. 16.5 liters B. 32 liters C. 16 liters D. 8.5 liters E. 24 liters
5. For exercise, Carrie and Amanda run from their home to a nearby park. Carrie runs 31/2 miles per hour. Amanda runs 71/4 miles per hour. When Amanda arrives at the park, Carrie is 55/8 miles away. How far is the park from their house?
A. 11.78125 miles B. 1.5 miles C. 9.125 miles
D. 875 miles E. 1.625 miles
6. A ball is dropped from a height of 128 feet. Its height s, in feet, at time t, in seconds, is given by s(t) = −16t2 + 96t +128. When will the ball hit the ground?
A. after 2 seconds B. after 3 + √17 seconds C. after 2√2 seconds
D. after 4 seconds E. after 6 + 2√17 seconds
7. Solve the system above for x and y:
A. Infinitely many solutions
B. {(15/7, 15/13)}
C. {(15/13, 15/7)}
D. No solutions
E. {(1, −1)}
8. Jim can’t remember the last digit of his best friend’s phone number. He plans to just dial the number and guess the last digit. What’s the probability that he’ll dial the correct number in the first 2 tries?
A. 1/10 B. 1/45 C. 17/10 D. 1/5 E. 2/5
9. Jeanini bought a ring in 1990 for $200. By 1995 it had lost 3% of its value. In 2000 it was worth 33% more than in 1995. By 2005 it had lost 10% of its value from 5 years earlier. What was the ring worth in 2005 (in nearest whole dollars)?
A. $232 B. $229 C. $227 D. $213 E. $221
10. Find the real number solutions: √ 3x + 1 - √ x - 4 = 3.
A. 5 B. 8 C. 5, 8 D. No real number solutions. E. 4, 5, 8 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 34 đề số 2 năm 2013. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản