Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Làm thế nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới? Thư viện eLib gợi ý bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 đề số 2 năm 2014 như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 đề số 2 năm 2014. Mời tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Find the remainder of x8 + 1 divided by x − 1.
A. 1 B. -1 C. 2 D. -2 E. 0

2. Find the largest number that always divides the difference of the squares of two consecutive even numbers.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. None of them

3. Jim buys pixie sticks at 4 for 10 cents. He sells them at 4 for 15 cents. How many does he have to sell in order to make a profit of $1.00?
A. 80 B. 40 C. 8 D. 125 E. 25

4. Instead of walking along the adjacent sides of a rectangular field, Joe took a shortcut along the diagonal and saved a distance equal to half the length of the longer side. Find the ratio of the longer side to the shorter side of the field.
A. 5:3 B. 3:2 C. 2:3 D. 5:2 E. 4:3

5. For how many three-element sets of positive integers {a,b,c} is it true that a × b × c = 2310 ?
A. 32 B. 36 C. 40 D. 43 E. 45

6. There are 500 red and blue balls in a jar. 1% of the balls are blue. Some red balls, but no blue balls, are withdrawn. Then 2% of the balls are blue. How many balls are still in the jar?
A. 490 B. 495 C. 485 D. 250 E. 245

7. Max works at a factory that manufactures fiberglass tanks. He needs to make a right circular cylindrical fiberglass tank that has a diameter of 6 meters and a height of 8 meters. What will be the volume, in cubic meters, of this cylinder?
A. 36 B. 72 C. 78 D. 196 E. 226

8. Last year 4 local bands played at Beach High School’s spring break concert. Each band was paid $100, and the remaining $2725 in ticket sales went to the school’s recreation fund. If 6 bands will have to be paid $100 each this year and tickets are still $5 each, how many tickets will have to be sold this year in order to raise the same amount of money as last year for the school’s recreation fund?
A. 425 B. 545 C. 625 D. 665 E. 695

9. Tonya is an office manager for a law firm. She spent $166.25 on office supplies for three lawyers, her assistant Bill, and herself. Office policy requires that the cost of supplies be divided equally among all five employees. Both Tonya’s and Bill’s supplies are charged to Tonya’s office account. How much money is charged to her account?
A. $33.25 B. $41.60 C. $66.50 D. $83.20 E. $98.60

10. Mr. Martin is holding a trivia contest, as described above. The 13 students who are participating randomly draw cards that are numbered with consecutive integers from 1 to 13. One student has already drawn a card and is on the Blue Team. If Carlos is the next student to draw a card, what is the probability that he will be on the Red Team?
A. 1/13 B. 1/12 C. 6/13 D. 6/12 E. 7/13 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản