Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
61
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 năm 2013

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi thật sự, thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 năm 2013. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, point B lies on AC. If x and y are integers, which of the following is a possible value of x ?
A. 55 B. 35 C. 40 D. 50 E. 30
I.7, II.8.5, III.10
2. The least and greatest numbers in a list of 7 real numbers are 2 and 20, respectively. The median of the list is 6, and the number 3 occurs most often in the list. Which of the following could be the average (arithmetic mean) of the numbers in the list?
A. I only B. I and II only C. I and III only D. II and III only E. I, II, and III
3. Which expression is not equivalent to 7?
A. |−7| B. √49 C. 71 D. 7/49 E. 49/7
4. Julie does not want to spend more than $300 on ice skating. Her skates will cost $42, her lessons will cost a total of $56, and the practice time will cost $7.50 per hour. Which inequality should Julie use to determine the maximum number of hours, h, she can practice without spending more than $300?
A. 56 + 7.50h < 300
B. 42 + 7.50h < 300
C. 7.50h − 42 − 56 ≤ 300
D. 42 + 56 + 7.50h ≤ 300
E. 42 + 56 + 7.50h ≤ 100
5. Pippi calculates her total earnings for the month with the equation E = 15m + 5b, where E is the total number of dollars she earns, m is the number of lawns she mows, and b is the number of hours she baby-sits. If Pippi mows 6 lawns, how many hours must she baby-sit to earn a total of $200?
A. 10 B. 20 C. 45 D. 40 E. 22
6. The first number in the list above is 6. Which of the following gives a rule for finding each successive number in the list?
A. Add 4 to the preceding number.
B. Take 1/2 of the preceding number and then add 7 to that result.
C. Double the preceding number and then subtract 2 from that result.
D. Subtract 2 from the preceding number and then double that result.
E. Triple the preceding number and then subtract 8 from that result.
7. The two semicircles in the figure above have centers R and S, respectively. If RS = 12, what is the total length of the darkened curve?
A. 8π B. 9π C. 12π D. 15π E. 16π
8. George wants to conduct a survey to determine the types of music that the students want at a school dance. Which sample population should George survey to represent the entire student body?
A. survey the teachers
B. survey the captain from each sports team
C. randomly survey two people from each homeroom class
D. randomly survey 50 people from the freshman class
E. randomly survey 50 people from the junior class
9. Alanis is moving and needs to pack two mirrors. The larger mirror fits in a box that is 18 inches wide by 20 inches long. Her smaller mirror is similar in proportion to the larger mirror. Alanis determines that the width of the smaller box needs to be a minimum of 9 inches. What should be the minimum length of the box to hold the smaller mirror?
A. 2 inches B. 6 inches C. 9 inches D. 10 inches E. 12 inches
10. If h and k are positive numbers and h + k = 7, then (7 - k)/h =
A. 1 B. 0 C. -1 D. h E. k - 1 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 35 năm 2013. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản