Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013. Mời tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the equation of the line shown in the graph above?

A. y = 4x - 3
B. y = 4x + 3
C. y = -4x - 3
D. y = -4x + 3
E. y = 3x +4

2. What is the supplement of an angle that measures 60°?

A. 30°
B. 60°
C. 180°
D. 150°
E. 120°

3. What is the midpoint of segment VW shown in the graph?

A. (-7/3, 3)
B. (-1, 1/2)
C. (1/2, -1)
D. (3, -7/2)
E. (-1/2, -7/2)

4. In a group of 10 students, 2 were born in April, 3 in May, 3 in July, and 2 in October. If a student is chosen at random, what is the probability that the student was born in April or October?

A. 1/5
B. 2/5
C. 3/5
D. 4/5
E. 1/6

5. Given: ∠1 and ∠2 are a linear pair. If m∠1 is eight times m∠2, what is m∠1?

A. 20°
B. 22.5°
C. 78.5°
D. 157.5°
E. 160° 

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 2 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản