Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 4 năm 2013

Mời các em cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 4 năm 2013 để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 4 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 4 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Using , what is the 10th term in this geometric sequence: 0.2, 1, 5, 25, 125,...?

A. 78, 125
B. 390, 625
C. 1953, 125
D. 9765, 625
E. 765, 625

2. If f(x)=2x2 - 7x, what is the value of f(-4)?

A. -44
B. -4
C. 60
D. 92
E. 100

3. The circular table in the diagram is pushed against two perpendicular walls. The point P on the edge of the table is a distance 2 dm from one wall and a distance of 9 dm from the other wall as shown in the figure. What is the radius of the table?

A. 11 dm
B. 9√2 dm
C. 9√3 dm
D. 17 dm
E. 18 dm

4. Given: f(x)=(x - 4)2 - 1. What is the vertex of the graph for this function?

A. (−4, −1)
B. (−4, 1)
C. (4, −1)
D. (4, 1)
E. (−2, −1)

5. The graph shown most accurately represents which of the following functions?

A. f (x) = −(0.5)x
B. f (x) = 0.5x
C. f (x) = −2x
D. f (x) = −2x
E. f (x) = 2x

6. An outdoor theater has 37 seats in the first row, 40 seats in the second row, and 43 seats in the third row. If this pattern continues, what is the total number of seats in the first 10 rows?

A. 120
B. 320
C. 505
D. 520
E. 550 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 đề số 4 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản