Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 năm 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
100
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 năm 2012

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 năm 2012 sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập và tự kiểm tra năng lực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải các dạng đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. For a research project, students were asked to memorize a list of words. After different lengths of time, the students were asked to recite the words on the list. The graph above models the average percent of words that students remembered after different lengths of time. In which time interval did the percent of words that the students remembered decrease the most?
A. between minutes 0 and 2
B. between minutes 9 and 11
C. between minutes 13 and 15
D. between minutes 3 and 5
E. between minutes 17 and 21

2. The four identical scatter plots below show the average monthly sales made by each of seventeen salespersons, together with his or her years of service to the company. In which scatter plot does the line drawn represent the line of best fit?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

3. The length of each side of a cube is the cube root of its volume. If a cube has a volume of 64 cubic feet, what must be the length of each side of the cube?
A. 4 feet
B. 8 feet
C. 21 feet
D. 192 feet
E. 14 feet

4. To estimate the area of Echo Lake, scientists superimpose a grid on a map of the lake, as in the figure above. Each square of this grid represents an area of 1 acre. What is the best estimate of the area of the surface of Echo Lake?
A. 20 acres
B. 26 acres
C. 32 acres
D. 43 acres
E. 55 acres

5. An Internet search engine identified 154,146 records in 0.21167 second. At that rate, what is the best estimate of the number of records that the search engine would identify in 1 second?
A. 300,000 records
B. 75,000 records
C. 30,000 records
D. 750,000 records
E. 50,000 records

6. To serve as the base for an asphalt driveway, KM Construction Company uses crushed rock at a depth of 1/3 foot, as shown above. If the width in feet of a rectangular driveway is represented by w and its length in feet by l, which expression can be used to find the number of cubic feet of crushed rock required for the driveway?
A. wl/3
B. (w+l)/3
C. w/3 + l
D. w + l/3
E. w + l

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 4 năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản