Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
65
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 gồm nhiều đề thi hay dưới đây sẽ giúp quý thầy cô và các em học sinh có nhiều tư liệu hay phục vụ trong giảng dạy và học tập. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em ôn tập và đạt kết quả tốt trong kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following equations represents the line that passes through the points (2, -6) and (-4, 3)?
A. y = -1.5x - 7
B. y = -2x/3 - 3
C. y = -1.5x - 3
D. y = -2/3 + 1/3
E. y = -1.5x - 9
2. The class wants to order pizza for a study session. There are 3 different meat toppings, 3 different meat toppings, and 2 types of crust available. How many different pizzas are possible with 1 vegetable topping, 1 meat topping, and 1 type of crust?
A. 6
B. 8
C. 12
D. 18
E. 25
3. The table shows the average hourly wages for non-supervisory workers for the years 1990-2002. Which scatter plot most accurately shows this information?
4. For what value of x is the proportion above true?
A. -6
B. -2
C. 2
D. 8
E. 15
5. Maria took a taxicab from her home to the theatre downtown. The taxicab company charges a flat fee of $5.00 plus $0.25 per mile. Which equation represents C, the total cost of her ride, in terms of m, the length of the trip in miles?
A. C = 0.25m
B. C = 5.25m
C. C = 5 + 0.25m
D. C = 5m + 0.25
E. C = 2.5m
6. Which is the solution to the equation 3(x-4) = 5x-6 ?
A. x = -3
B. x = 0.75
C. x = 1
D. x = 9
E. x = 11
7. The sequence 1, 3, 5, 7, 9, … is defined by starting with 1, then adding 2 to the immediately preceding term. What is the 10th term of the sequence if the pattern continues?
A. 9
B. 11
C. 19
D. 21
E. 33
8. Which is the solution to the equation above?
A. x = -4
B. x = -1
C. x = 1/7
D. x = 4/7
E. x = -5
9. Which property of real numbers is illustrated x(y + z) = xy + xz ?
A. Associative property of addition
B. Associative property of multiplication
C. Distributive property
D. Commutative property of multiplication
E. None of them
10. An insurance actuary used the tree diagram above to help categorize drivers by gender, age, marital status, and accident history. Based on the diagram, how many combinations of gender, age, marital status, and number of accidents are possible?
A. 24
B. 8
C. 6
D. 3
E. 1

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản