Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
67
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 1 năm 2012

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 1 năm 2012 đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 1 năm 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 1 năm 2012 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following equations represents the line that passes through the points (2, -6) and (-4, 3)?
A. y = -1.5x - 7
B. y = -2x/3 - 3
C. y = -1.5x - 3
D. y = -2/3 + 1/3
E. y = -1.5x - 9

2. The class wants to order pizza for a study session. There are 3 different meat toppings, 3 different meat toppings, and 2 types of crust available. How many different pizzas are possible with 1 vegetable topping, 1 meat topping, and 1 type of crust?
A. 6
B. 8
C. 12
D. 18
E. 25

 3. The table shows the average hourly wages for non-supervisory workers for the years 1990-2002. Which scatter plot most accurately shows this information?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

4. For what value of x is the proportion above true?
A. -6
B. -2
C. 2
D. 8
E. 15

5. Maria took a taxicab from her home to the theatre downtown. The taxicab company charges a flat fee of $5.00 plus $0.25 per mile. Which equation represents C, the total cost of her ride, in terms of m, the length of the trip in miles?
A. C = 0.25m
B. C = 5.25m
C. C = 5 + 0.25m
D. C = 5m + 0.25
E. C = 2.5m

6. Which is the solution to the equation 3(x-4) = 5x-6 ?
A. x = -3
B. x = 0.75
C. x = 1
D. x = 9
E. x = 11

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 1 năm 2012 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản