Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới, thư viện eLib.vn đã tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 3 năm 2013 và giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập dưới đây. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 3 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 3 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. Which of the following equations represents the line that passes through the points (2, -6) and (-4, 3)?

A. y = -1.5x - 7
B. y = -2x/3 - 3
C. y = -1.5x - 3
D. y = -2/3 + 1/3
E. y = -1.5x - 9

2. The class wants to order pizza for a study session. There are 3 different meat toppings, 3 different meat toppings, and 2 types of crust available. How many different pizzas are possible with 1 vegetable topping, 1 meat topping, and 1 type of crust?

A. 6
B. 8
C. 12
D. 18
E. 25

3. The table shows the average hourly wages for non-supervisory workers for the years 1990-2002. Which scatter plot most accurately shows this information?

A.
B.
C.
D.
E. None of them

4. For what value of x is the proportion above true?

A. -6
B. -2
C. 2
D. 8
E. 15

5. Maria took a taxicab from her home to the theatre downtown. The taxicab company charges a flat fee of $5.00 plus $0.25 per mile. Which equation represents C, the total cost of her ride, in terms of m, the length of the trip in miles?

A. C = 0.25m
B. C = 5.25m
C. C = 5 + 0.25m
D. C = 5m + 0.25
E. C = 2.5m 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 đề số 3 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản