Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
108
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 năm 2012

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following equations represents the line that passes through the points (2, -6) and (-4, 3)?
A. y = -1.5x - 7
B. y = -2x/3 - 3
C. y = -1.5x - 3
D. y = -2/3 + 1/3
E. y = -1.5x - 9

2. The class wants to order pizza for a study session. There are 3 different meat toppings, 3 different meat toppings, and 2 types of crust available. How many different pizzas are possible with 1 vegetable topping, 1 meat topping, and 1 type of crust?
A. 6
B. 8
C. 12
D. 18
E. 25

 3. The table shows the average hourly wages for non-supervisory workers for the years 1990-2002. Which scatter plot most accurately shows this information?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

4. For what value of x is the proportion above true?
A. -6
B. -2
C. 2
D. 8
E. 15

5. Maria took a taxicab from her home to the theatre downtown. The taxicab company charges a flat fee of $5.00 plus $0.25 per mile. Which equation represents C, the total cost of her ride, in terms of m, the length of the trip in miles?
A. C = 0.25m
B. C = 5.25m
C. C = 5 + 0.25m
D. C = 5m + 0.25
E. C = 2.5m

6. Which is the solution to the equation 3(x-4) = 5x-6 ?
A. x = -3
B. x = 0.75
C. x = 1
D. x = 9
E. x = 11

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 5 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản