Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 1 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
112
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 1 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 1 năm 2012

Thông qua việc giải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 1 năm 2012 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 1 năm 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 1 năm 2012 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A country music group did a survey of the ages of people attending its concerts. The results are shown above. Which type of graph would be most appropriate to display these results?
A. circle graph
B. scatter plot
C. stem-and-leaf graph
D. box-and-whisker plot
E. None of them

2. Jonah has been using a fishing line with a diameter of 0.01 inch. He read about another line with a diameter that is 3/5 of the diameter of his line. What is the diameter of that line?
A. 0.61 inch
B. 0.07 inch
C. 0.016 inch
D. 0.006 inch
E. 0.00006 inch

3. A highway sign indicates that a stretch of road has a grade of 6 percent, which indicates that the road rises 6 feet for every 100 feet of run as shown in the diagram above. Which expression can be evaluated to find the degree measure of the angle x?
A. tan-1 (6/100 )
B. tan-1 (100/6 )
C. sin-1 (6/100 )
D. sin-1 (100/6 )
E. sin (10/6 )

If the corresponding angles of two polygons are congruent, then the polygons are similar.
4. Which figures could be constructed to prove that this statement is false?
A. two squares
B. two equilateral triangles
C. two rectangles that are not squares
D. two regular pentagons
E. None of them

5. Which type of polygon can never be equiangular?
A. parallelogram
B. obtuse triangle
C. pentagon
D. equilateral octagon
E. None of them

6. The graph shows the approximate percent of girls participating in high school athletics over a period of 20 years. Based on this graph, which equation shows the relationship between the year, y, and the percent, p, of girls participating in high school athletics?
A. p = 24 + 2y
B. p = 24 + 34y/20
C. p = 24 + y
D. p = 24 + y/2
E. p = 24 + 5y

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 1 năm 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản