Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 3 năm 2013

Giới thiệu đến các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 3 năm 2013, tham khảo đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 3 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 3 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. A country music group did a survey of the ages of people attending its concerts. The results are shown above. Which type of graph would be most appropriate to display these results?

A. circle graph
B. scatter plot
C. stem-and-leaf graph
D. box-and-whisker plot
E. None of them

2. Jonah has been using a fishing line with a diameter of 0.01 inch. He read about another line with a diameter that is 3/5 of the diameter of his line. What is the diameter of that line?

A. 0.61 inch
B. 0.07 inch
C. 0.016 inch
D. 0.006 inch
E. 0.00006 inch

3. A highway sign indicates that a stretch of road has a grade of 6 percent, which indicates that the road rises 6 feet for every 100 feet of run as shown in the diagram above. Which expression can be evaluated to find the degree measure of the angle x?

A. tan-1 (6/100 )
B. tan-1 (100/6 )
C. sin-1 (6/100 )
D. sin-1 (100/6 )
E. sin (10/6 )
If the corresponding angles of two polygons are congruent, then the polygons are similar.

4. Which figures could be constructed to prove that this statement is false?

A. two squares
B. two equilateral triangles
C. two rectangles that are not squares
D. two regular pentagons
E. None of them

5. Which type of polygon can never be equiangular?

A. parallelogram
B. obtuse triangle
C. pentagon
D. equilateral octagon
E. None of them 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 6 đề số 3 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản