Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
93
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The table above shows information about the members of a concert choir at a high school. Which of the following graphs best describes the choir’s membership data?
2. What’s the value of x in the figure above?
A. x = 18
B. x = 22
C. x = 30
D. x = 45
E. x = 55
3. The number cube shown is numbered 1 through 6 on its faces. When the cube is tossed once, what is the probability a number divisible by three will be on the top face?
A. 1/3
B. 1/6
C. 1/2
D. 1
E. 2
4. Let n be any even integer. Which of the following is always true about (n + 5)?
A. (n + 5) is an odd integer
B. (n + 5) is an even integer
C. (n + 5) is a prime integer
D. (n + 5) is the same as (n - 5)
E. (n + 5) is a prime number
5. Evaluate: 5 – 42 + 7 × 2 .
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
E. 3
6. △XYZ is translated 3 units to the right and 2 units down. What will be the apparent coordinates of the image of point X?
A. (0, 8)
B. (3, 5)
C. (5, 3)
D. (8, 0)
E. (0, 9)
7. Which of the following are inverse operations?
A. Multiplication and addition
B. Square root and division
C. Subtraction and taking square root
D. Addition and subtraction
E. Ratio and Percent
8. The diagram above shows a building, a nearby flagpole, and their shadows. Based on the information in the diagram, what is x, the length of the shadow of the building?
A. 50 feet
B. 150 feet
C. 300 feet
D. 1500 feet
E. 3000 feet
9. In the pattern 3, 7, 15, 31, 63, … each term is found by doubling the immediately preceding term and adding 1. What's the 7th term in the pattern?
A. 127
B. 128
C. 255
D. 258
E. 300
10. Based on the diagram, which of these arguments is valid?
A. The triangles are congruent by side-side-side (SSS).
B. The triangles are congruent by side-angle-side (SAS).
C. The triangles are congruent by angle-side-angle (ASA).
D. The triangles are congruent by angle-angle-side (AAS).
E. The triangles are congruent by angle-angle-angle (AAA).

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 để xem.
Đồng bộ tài khoản