Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 1 năm 2013

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 1 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 1 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Simplify: 6.4 - |14.7 + 0.5|

A. -7.8
B. 7.8
C. 8.8
D. 21.6
E. -8.8

2. The scatter plot above shows the elevation of a mountain-climbing team during an 8-day trip. Which equation is closest to the line-of-best fit for this data?

A. y = 30x + 500
B. y = 60x + 490
C. y = 400x + 38
D. y = 200x + 19
E. y = 490x + 60

3. Which function of x contains all the points shown in the table above?

A. y = x2 + 2x – 3
B. y = x2 + x – 7
C. y = 2x2 + 6x – 3
D. y = 2x2 + 3x – 4
E. None of them

4. In the equation: y = 4x – 3, y is a function of x. If the value of x is increased by 1, how will the value of y change?

A. The value of y will decrease by 4.
B. The value of y will increase by 4.
C. The value of y will decrease by 1.
D. The value of y will increase by 1.
E. The value of y won't change.

5. In an equation, x and y vary directly. If x = 3 when y = -3/2, which of these equations shows the relationship of x and y ?

A. y = -(1/2)x
B. y = -(3/2)x
C. y = -2x
D. y = 3x
E. y = x 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 1 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản