Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
113
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 2 năm 2012

Mong rằng Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 2 năm 2012 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 2 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 2 năm 2012. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The vertices of a triangle are A(1, 5), B(–2, –3), and C(4, –3). Which type of triangle is ΔABC?
A. equilateral
B. isosceles
C. obtuse
D. scalene
E. None of them

2. What's the value of the expression ∣-2∣- ∣4∣ + ∣3-10∣?
A. -9
B. -1
C. 5
D. 13
E. 12

3. The shaded area in the diagram represents a lawn. A lawn-cutting service charges by the square foot. What is the best estimate of the area of the lawn?
A. 1,320 square feet
B. 1,920 square feet
C. 12,000 square feet
D. 26,400 square feet
E. 11,320 square feet

4. The fastest-moving glacier in the world flows at an average speed of 11 km per year. At this speed, how many meters, to the nearest hundredth, does the glacier flow each hour?
A. 7.96 meters
B. 6.63 meters
C. 3.01 meters
D. 1.26 meters
E. 5.55 meters

5. Marta must find length XY in the right triangle shown above. Which expression can she use to find XY ?
A. 14/sin 70°
B. 14/cos 70°
C. 14 (sin 70°)
D. 14 (cos 70°)
E. 15 (sin 70°)

6. Which equation describes this line?
A. 2x − 3y = 6
B. 2x + 3y = 6
C. 3x − 2y = 6
D. 3x + 2y = 6
E. 3x − y = 16

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 2 năm 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản