Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 4 năm 2013

Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 4 năm 2013 để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 4 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 4 năm 2013. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)

1. The vertices of a triangle are A(1, 5), B(–2, –3), and C(4, –3). Which type of triangle is ΔABC?

A. equilateral
B. isosceles
C. obtuse
D. scalene
E. None of them

2. What's the value of the expression ∣-2∣- ∣4∣ + ∣3-10∣?

A. -9
B. -1
C. 5
D. 13
E. 12

3. The shaded area in the diagram represents a lawn. A lawn-cutting service charges by the square foot. What is the best estimate of the area of the lawn?

A. 1,320 square feet
B. 1,920 square feet
C. 12,000 square feet
D. 26,400 square feet
E. 11,320 square feet

4. The fastest-moving glacier in the world flows at an average speed of 11 km per year. At this speed, how many meters, to the nearest hundredth, does the glacier flow each hour?

A. 7.96 meters
B. 6.63 meters
C. 3.01 meters
D. 1.26 meters
E. 5.55 meters

5. Marta must find length XY in the right triangle shown above. Which expression can she use to find XY ?

A. 14/sin 70°
B. 14/cos 70°
C. 14 (sin 70°)
D. 14 (cos 70°)
E. 15 (sin 70°) 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 đề số 4 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản