Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 năm 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
153
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 năm 2012

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 năm 2012 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The table above shows information about the members of a concert choir at a high school. Which of the following graphs best describes the choir’s membership data?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

2. What’s the value of x in the figure above?
A. x = 18
B. x = 22
C. x = 30
D. x = 45
E. x = 55

3. The number cube shown is numbered 1 through 6 on its faces. When the cube is tossed once, what is the probability a number divisible by three will be on the top face?
A. 1/3
B. 1/6
C. 1/2
D. 1
E. 2

4. Let n be any even integer. Which of the following is always true about (n + 5)?
A. (n + 5) is an odd integer
B. (n + 5) is an even integer
C. (n + 5) is a prime integer
D. (n + 5) is the same as (n - 5)
E. (n + 5) is a prime number

5. Evaluate: 5 – 42 + 7 × 2 .
A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
E. 3

6. △XYZ is translated 3 units to the right and 2 units down. What will be the apparent coordinates of the image of point X?
A. (0, 8)
B. (3, 5)
C. (5, 3)
D. (8, 0)
E. (0, 9)

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 7 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản