Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 1 năm 2013 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 1 năm 2013:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of these graphs represents the equation y = 4 ? 
2. Which of these tables represents the function f(x) = |x| + 1? 
3. What is the distance between (4, -2) and (4, -8)?

A. √6 
B. 2√5 
C. 6 
D. 10 
E. 14

4. What is the area of this figure?

A. 18 square centimeters 
B. 24 square centimeters
C. 36 square centimeters 
D. 48 square centimeters
E. 64 square centimeters

5. Which of these graphs represents a line passing through the points (2, 5) and (-3,-2) ? 
6. Which of these equations represents this statement: Fourteen more than 1/5 of a number x is equal to 24.

A. (14 + 1/5)x = 24 B. 1/5x + 14 = 24
C. 1/5(x + 14) = 24 D. 14 + 1/5 + x = 24
E. None of them

7. Simplify: (x - 6)(x - 9)

A. x2 + 15x - 54
B. x2 - 15x - 54
C. x2 + 15x + 54
D. x2 - 14x - 15
E. x2 - 15x + 54

8. Which of these graphs represents the solution of 5 ≥ x + 2 ≥ -3? 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. None of them

9. Factor: 81a4 - 16 
A. (9a2 + 4)(9a2 + 4)
B. (3a + 2)(3a + 2)(3a - 2)(3a - 2)
C. (3a + 2)(3a + 2)(3a + 2)(3a + 2)
D. (3a - 2)(3a - 2)(3a - 2)(3a - 2)
E. (9a2 + 4)(3a - 2)(3a + 2) 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 1 năm 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản