Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 2 năm 2013 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 2 năm 2013:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The sum of two numbers is 58. Three times the smaller number equals to the larger number plus 38. What is the value of the smallest number?

A. 5
B. 10
C. 12
D. 24
E. 26

2. Given: m is parallel to n, m∠3 = (2x + 5)°, m∠4 = (3x – 20)° What is the value of x ?

A. 55
B. 39
C. 21
D. 17
E. 25

3. The perimeter of the rectangle shown above is 16x + 8. The length of side AB is 3x - 1. What is the length of side AD?

A. 5x + 3
B. 5x + 5
C. 10x + 10
D. 13x + 9
E. None of them

4. The table shows the distribution of positions on a soccer team. To select the game captain, each player’s name is written on a ball. If one ball is drawn at random, what is the probability of selecting a goalie or a wing?

A. 2/11
B. 3/11
C. 4/11
D. 5/11
E. 6/11

5. The ratios required for a certain orange paint mix are 1 part white to 2 parts red to 3 parts yellow. If 6 pints of red are used, how much yellow is needed?

A. 12/3 pints
B. 21/3 pints
C. 9 pints
D. 4 pints
E. 2 pints

6. A circular manhole has a lid that has a circumference of 26π inches. What is the area of the lid?

A. 169π square inches
B. 169 square inches
C. 676π square inches
D. 676 square inches
E. 534 square inches

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 2 năm 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản