Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 3 năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 3 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 3 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 3 năm 2013. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 3 năm 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 3 năm 2013:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Amanda wants to find her route on a map with this scale: 0.5 inch = 9 miles. Amanda measures her route on the map and finds that it is 6 inches. How long is her actual route?

A. 108 miles
B. 57 miles
C. 11 miles
D. 3 miles
E. 13 miles

2. A weather forecaster is predicting a snowstorm. If a previous storm left 4 inches of snow on the ground and the new snow falls at a rate of 0.5 inch per hour, which function relates depth of snow, s, in inches, to time, t, in hours, after the new storm begins?

A. s = 0.5(t + 4)
B. s = 0.5t + 4
C. s = 4t + 0.5
D. s = 4(t + 0.5)
E. s = 5(t + 4)

3. The graph shows the depth of water, y, at a harbor on the Atlantic Ocean as a function of time, measured in the number of hours, x, since the last low tide. Based on the graph, during which entire interval is the water level decreasing?

A. between 1 and 4 hours
B. between 4 and 7 hours
C. between 7 and 10 hours
D. between 10 and 13 hours
E. between 19 and 20 hours

4. A student is preparing a chart to show the percent of athletes at school who play different fall sports. If each athlete plays only one sport, what is the most appropriate way to display this information?

A. circle graph
B. line graph
C. scatterplot
D. box-and-whisker plot
E. None of them

5. Which expression is equivalent to 3x2 × 2x3 ?

A. 5x5
B. 5x6
C. 6x5
D. 6x6
E. 7x2

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 đề số 3 năm 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản