Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 4 đề thi

0
139
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 năm 2013

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 năm 2013

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 năm 2013 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of these graphs represents the equation y = 4 ?
2. Which of these tables represents the function f(x) = |x| + 1?
3. What is the distance between (4, -2) and (4, -8)?

A. √6
B. 2√5
C. 6
D. 10
E. 14

4. What is the area of this figure?

A. 18 square centimeters
B. 24 square centimeters
C. 36 square centimeters
D. 48 square centimeters
E. 64 square centimeters

5. Which of these graphs represents a line passing through the points (2, 5) and (-3,-2) ?
6. Which of these equations represents this statement: Fourteen more than 1/5 of a number x is equal to 24.

A. (14 + 1/5)x = 24 B. 1/5x + 14 = 24
C. 1/5(x + 14) = 24 D. 14 + 1/5 + x = 24
E. None of them

7. Simplify: (x - 6)(x - 9)

A. x2 + 15x - 54
B. x2 - 15x - 54
C. x2 + 15x + 54
D. x2 - 14x - 15
E. x2 - 15x + 54

8. Which of these graphs represents the solution of 5 ≥ x + 2 ≥ -3?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

9. Factor: 81a4 - 16
A. (9a2 + 4)(9a2 + 4)
B. (3a + 2)(3a + 2)(3a - 2)(3a - 2)
C. (3a + 2)(3a + 2)(3a + 2)(3a + 2)
D. (3a - 2)(3a - 2)(3a - 2)(3a - 2)
E. (9a2 + 4)(3a - 2)(3a + 2)

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 8 năm 2013 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản