Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
96
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which statement is true?
A. 7 < √65 < 8
B. 4 < √13 < 5
C. 6 < √33 < 7
D. 9 < √91 < 10
E. 7 < √123 < 11
2. Which expression has been simplified using the correct procedure?
A. 2 + 4(x + 2), 2 + 4x + 8, 4x + 10
B. 2 + 5(x - 7), 7(x - 7), 7x - 49
C. 4 - 7(x + 5), 4 - 7x + 5, -7x + 9
D. 7 -3(x - 5), 7 - 3x - 15, -3x - 8
E. 7 + 3(x - 5), 7 + 3x - 5, 2 + 3x
3. Which simplifies the expression –(x + 3) - 2(4x - 3) ?
A. -9x+3
B. 9x + 3
C. -9x + 6
D. -9x - 3
E. -6x + 3
4. Which of the graphs below contains a line of best fit that best represents the data?
5. The table shows the percentage of the most popular colors of sports cats made during 2002. Which component causes the data to seem distorted?
A. Horizontal scale
B. Bar width
C. Color
D. Name of the chart
E. Vertical scale
4, 7, 11, 18, 29, …
6. Sam began a pattern with 4 and 7. He added them to get 11, the third term. To get each term after the third, he added the two preceding terms. What’s the 9th number in the sequence?
A. 47
B. 123
C. 199
D. 322
E. 350
7. The set of real numbers {2/3 , 3, -2/5 , 0.57} is a subset of which of the following?
A. rationals
B. irrationals
C. integers
D. whole numbers
E. 0
8. Triangle ABC is shown above. What’s the cosine of angle B?
A. 4/5
B. 5/4
C. 5/3
D. 1/3
E. 3/5
9. A 4th degree polynomial expression has the form above. In the polynomial expression 5x 4 - 7x 3 - 3x 2 + 8x – 4, what is the value of a3?
A. -7
B. -3
C. 5
D. 8
E. 9
10. The formula for the surface area of a cube is A = 6s 2. What’s the formula for s in terms of A?
A. s = √A/6
B. s = √6A
C. s = √A-6
D. s = 6A
E. s = A

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản