Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 đề số 2 năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 đề số 2 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 đề số 2 năm 2012

Các em có thể tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 đề số 2 năm 2012 này để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 đề số 2 năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 đề số 2 năm 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Study the line on the graph. Which equation represents this line?
A. y = -3x/2 + 3
B. y = -3x/2 + 2
C. y = -2x/3 + 3
D. y = -2x/3 + 2
E. y = -3x/12 + 5

2. Point J is the midpoint of MN . The coordinates of point M are (–3, 4). The coordinates of midpoint J are (1, –1). What are the coordinates of point N?
A. (–1, 1.5)
B. (5, –6)
C. (5.5, –5)
D. (7, –8)
E. (27, –8)

3. A manufacturing company determined that a video game system has a defective rate of 16.4%. Based on the data, how many video game systems out of 100,000 will be defective?
A. 1.640
B. 16,400
C. 164,000
D. 1,640,000
E. 10,640,000

4. The formula y = 6x2 shows the relationship between the surface area, y, of a cube and the length, x, of each edge of the cube. The edges of a blue cube are 3 times the length of the edges of a yellow cube. What is the ratio of the surface area of the blue cube to the surface area of the yellow cube?
A. 3:1
B. 6:1
C. 9:1
D. 18:1
E. 13:1

5. A restaurant manager estimates the cost, C, of a dinner party using the formula C = 120 + 12x , where x represents the number of people at the party. What is the cost of a party with 15 people?
A. $ 11
B. $ 132
C. $ 300
D. $ 1980
E. $ 2000

6. The variable n represents the smallest whole number that is divisible by 3 and 7. Which is the smallest prime number greater than n?
A. 11
B. 21
C. 23
D. 43
E. 55

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 đề số 2 năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản