Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
175
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 năm 2012

Tuyển tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 năm 2012 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 năm 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which statement is true?
A. 7 < √65 < 8
B. 4 < √13 < 5
C. 6 < √33 < 7
D. 9 < √91 < 10
E. 7 < √123 < 11

2. Which expression has been simplified using the correct procedure?
A. 2 + 4(x + 2), 2 + 4x + 8, 4x + 10
B. 2 + 5(x - 7), 7(x - 7), 7x - 49
C. 4 - 7(x + 5), 4 - 7x + 5, -7x + 9
D. 7 -3(x - 5), 7 - 3x - 15, -3x - 8
E. 7 + 3(x - 5), 7 + 3x - 5, 2 + 3x

3. Which simplifies the expression –(x + 3) - 2(4x - 3) ?
A. -9x+3
B. 9x + 3
C. -9x + 6
D. -9x - 3
E. -6x + 3

4. Which of the graphs below contains a line of best fit that best represents the data?
A.
B.
C.
D.
E. None of them

5. The table shows the percentage of the most popular colors of sports cats made during 2002. Which component causes the data to seem distorted?

A. Horizontal scale
B. Bar width
C. Color
D. Name of the chart
E. Vertical scale

4, 7, 11, 18, 29, …
6. Sam began a pattern with 4 and 7. He added them to get 11, the third term. To get each term after the third, he added the two preceding terms. What’s the 9th number in the sequence?
A. 47
B. 123
C. 199
D. 322
E. 350

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 10 vòng 9 năm 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản