Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 đề thi

0
149
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 mà chúng tối giới thiệu sau đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. In parallelogram PQRS the measurers of angle P and angle R are each 146°. What is the measure of angle Q?
A. 146° B. 112° C. 68° D. 43° E. 34°
2. The equation 2|x - 1| - 10 = −4 has two real solutions. What is the negative solution of the equation?
A. -1 B. -2 C. -3 D. -4 E. -5
3. In the grid above the graph of the equation y = |x| is transformed to create y'.
A. y = |x - 6| + 3
B. y = |x + 6| + 3
C. y = |x - 6| - 3
D. y = |x + 6| - 3
E. None of them
4. Which expression is equivalent to (5y - 3)(2y + 5)?
A. 10y2 + 31y - 15
B. 10y2 + 19y - 15
C. 10y2 - 19y - 15
D. 10y2 - 31y - 15
E. None of them
5. Dorine drew a quadrilateral on a coordinate grid. Dorine reflected the quadrilateral over the line y = –2 and then translated it left 4 units. What are the coordinates of the image of point M?
A. (2, –5) B. (-2, –5) C. (–6, 1) D. (–2, 1) E. (2, 1)

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.  
Đồng bộ tài khoản