Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
109
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 1 năm 2013

Chuẩn bị cho thí sinh dự thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề thi minh họa, đề thi của những kì thi, vòng thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 1 năm 2013 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 1 năm 2013:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In parallelogram PQRS the measurers of angle P and angle R are each 146°. What is the measure of angle Q? 
A. 146° B. 112° C. 68° D. 43° E. 34° 
2. The equation 2|x - 1| - 10 = −4 has two real solutions. What is the negative solution of the equation? 
A. -1 B. -2 C. -3 D. -4 E. -5 
3. In the grid above the graph of the equation y = |x| is transformed to create y'. 
A. y = |x - 6| + 3
B. y = |x + 6| + 3
C. y = |x - 6| - 3
D. y = |x + 6| - 3
E. None of them 
4. Which expression is equivalent to (5y - 3)(2y + 5)? 
A. 10y2 + 31y - 15
B. 10y2 + 19y - 15
C. 10y2 - 19y - 15
D. 10y2 - 31y - 15
E. None of them 
5. Dorine drew a quadrilateral on a coordinate grid. Dorine reflected the quadrilateral over the line y = –2 and then translated it left 4 units. What are the coordinates of the image of point M? 
A. (2, –5) B. (-2, –5) C. (–6, 1) D. (–2, 1) E. (2, 1) 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 1 năm 2013. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản